Info til utstillere.

Hei

Vi vil igjen invitere dere tilbake som utstillere på Haugesund Storhusholdningsmesse, årets messe arrangeres tirsdag 8. mars.

Det er fint om vi kan få en rask avklaring fra dere om dere vil være med eller ikke rimelig raskt. Prisen per messestand er  kr. 5000,- (eks mva). Vi har allerede fått signaler om at de fleste av utstillerne fra i fjor vil være med også i år. Noen nye skal vi nok finne plass til, noen nye har allerede meldt sin interesse. Vi setter pris på innspill om det er noen andre leverandører vi burde kontaktet, og som alltid er vi interessert i forslag til forbedringer.

De siste 2 årene har vi åpnet dørene for de besøkende fra kl. 15.30 og avsluttet kl. 20.30, vi ser det som fornuftig å fortsette med det. Vi åpner lokalene fra kl 09.30, vi ber om at alle utstillere/stands er klare til kl 15.00 siden det er alltid en del tidlige besøkende. Det vil også være mulighet til å rigge opp messestander mandag 7. mars, ta kontakt på forhånd om det er ønskelig.

Størrelsen på messestandene er som før ca. 3m x 2m, men vi kan justere litt etter behov. Det vil være muligheter for å koble opp pc eller ekstra lys etter ønske, og det er trådløst internett tilgang i alle lokalene.
Det er veldig fint om vi kan få beskjed fra utstillere:
• som trenger strøm til maskiner eller utstyr.
Vi vil da sørge for at dere får en plassering der vi kan sikre at dere får nok strøm. Dette for å unngå sikringer går og mørklegger lokalene i perioder.
• som ønsker å bruke bakvegg eller mer enn to roll-ups,
dere vil da bli plassert mot vegg..
Bakgrunnen for dette er tidligere erfaringer med utstillere plassert midt i lokalet med bakvegg eller mange roll-ups, reduserer oversiktligheten i lokalet og synligheten til andre utstillere.

Dersom det er ønskelig kan dere sende vareprøver og lignende til oss på forhånd, dette må avtales på forhånd med Kenth dersom det er større mengder kjøle eller frysevarer.

Som vanlig vil dere kunne benytte kjøkkenet vårt til å tilberede og anrette smaksprøver. Om dere kan tilberede smaksprøvene dagen før er vi åpne for at dere kan slippe til på vårt kjøkken mandag 7. mars fra kl. 13.00 og utover. Det vil også gjøre det lettere å komme til på kjøkkenet for de som trenger å tilberede vareprøver på tirsdagen.

Dersom det er noe uklart eller du har noen spørsmål så er det bare å ta kontakt med Kenth på 415 20 029 eller John Andreas på 99717672.

post@staalehuset.no