Kontakt Oss

Kontaktinformasjon:

Telefonnr 52 71 40 06
Telefaks 52 71 34 80
E-post: post@staalehuset.no

Postadresse: Staalehuset Haugesund AS
Pb. 25, Sentrum
5501 HAUGESUND

Besøksadresse:

Daniel Danielsensgt. 55
5523 HAUGESUND

Vi disponerer 4, 5 og 6 etasje, du finner normalt oss tilstede i 4. eller 6. etasje mellom 09-15 man-fredag. Ta kontakt dersom du ønsker å komme innom for å se lokaler eller drøfte mulige arrangement utenom dette tidsrommet.