Messer / Utstillinger

Våre to bankettsaler kan enten enkeltvis eller sammen fungere som et ypperlig lokale for å avvikle messer eller utstillinger. Brukt samlet er arealet i bankettsalene ca 350 kvadratmeter. Det er heis til alle etasjer og heisen har godplass til en standard europalle, det er i tillegg en trapp tilgjengelig der det er lett å ta inn lange/store gjenstander. Det er derfor ikke noe problem å få inn utstyr som er nødvendig til messen.

Hvis det er behov for mer areal så kan også Bøkkerstuen, helt eller delvis, benyttes som messelokale. Bøkkerstuen fungerer bra som et litt rustikt messelokale. Tilbruk i Bøkkerstuen har vi lysskinner og spotter av ulike typer for å kunne gi godt lys til messestandene.

Siden 2006 har Staalehuset i egen regi arrangert Haugesund Storhusholdningsmesse. De siste årene har messen tiltrukket seg mellom 50-60 utstillere hvert år innen ulike typer produkter til hoteller, storkjøkken, restauranter, puber og uteliv generelt. Messen har de siste årene blitt Vestlandets største Horecamesse, og besøkende kommer fra Flekkefjord i sør, Sauda og Odda i øst og Fitjar i nord. Messen har stor oppslutning og det pleier å være mange besøkende spesielt fra kjerneområdet Haugesund, Karmøy og omliggende kommuner. De siste årene har antall besøkende variert mellom 150-250 personer.

Planlegger eller vurderer du å arrangere en messe, ta kontakt med oss for mer informasjon om Staalehuset som messelokale.