Konsert / Revy

”Tønneloftet” i 6. etasje er innredet som et amfi og har en scene på 45 kvadratmeter. Det er plass til drøyt 450 tilhørere i amfiet, på tross av dette oppleves amfiet som meget intimt. Her kan det arrangeres alt fra teater, konserter, show, konferanser og kurs. Det er et lokale som må oppleves.
Flere tekniske opplysninger om lyd- og lysanleggene finner du her.
Kombinasjonen med ”Tønneloftet” og ”Bøkkerstua” er unik! Innredningen i disse lokalene preges av en litt røff maritim stil, og en stor historisk samling av redskap og utstyr fra vår kystkultur. Den brede trappen som går mellom lokalene gjør det mulig å benytte lokalene samlet, ofte ved at man har konsert, kurs, konferanser eller foredrag på Tønneloftet og bespisning i Bøkkerstuen.

Foto: Ingarth Skjærstad/Ett Øyeblikk AS